Brukervilkår

1. Allmenne vilkår

Fromber er en aktør av privatundervisning innenfor barneskole og videregående – som tilbyr deg som kunde dyktige lærere for å ta steget som trengs for å oppnå de resultatene du selv måtte ønske. Tilbudet består av enkelttimer og pakketilbud der du selv avtaler time med egnet lærer etter å ha registrert en bruker hos oss. For å registrere deg som medlem i Fromber må du samtykke til våre brukervilkår. Les nøye gjennom vilkårene før du blir medlem. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene.

2. Avtale time

Avtaling av time gjøres direkte på mobil eller e-post med læreren du selv har valgt. Du er avhengig av å registrere en bruker for å kunne bruke vår tjeneste. Dette for å få tilgang til informasjon om lærer og betale lærer.

3. Betaling

Fromber tilbyr pakketilbud og enkelttimer. Om ikke annen avtale med personlig lærer, gjøres betaling for avtalt tjeneste/undervisning med lærer etter gratis kartleggingstime.

4. Angrerett

De fleste timer er dekket av “fornøyd eller pengene tilbake”-garanti. Klager må meldes inn til Fromber senest 48 timer etter at timen ble gjennomført for at du skal få refundert timen. «Fornøyd eller pengene tilbake» gjelder ikke hvis du har hatt mer enn 2 timer med din lærer i ditt inngåtte pakketilbud. Hvis du av særskilte årsaker ikke kan fortsette din avtale med personlig lærer og «fornøyd eller pengene tilbake» garantien har gått ut, må dette tas personlig med lærer og evt. Fromber.

6. Flytting av timer

Oppsatte timer kan flyttes innenfor uken de er satt opp. Dette avtales direkte mellom personlig lærer og elev. Flytting av timer må gjøres minst 48 timer før den avtalte timen finner sted

7. Akutt sykdom

Akutt sykdom hos elev skal meldes fra til personlig lærer før oppsatt time finner sted. Akutt sykdom er sykdom som forekommer dagen før, eller samme dag som oppsatt time. Den oppsatte timen vil da bli flyttet. All sykdom som meldes inn etter at oppsatt time har funnet sted, vil bli trukket og muligheten til å flytte timen fjernet.

• Ved sykdom skal kunden selv melde fra minst 24 timer før timen starter.
• Om lærer ikke møter til timen skal du som kunde ikke betale for timen.
• Om personlig lærer ikke har mulighet til å møte til en time skal han/hun melde fra til kunde minst 24 timer i forkant av undervisningstimen.
• Om personlig lærer ikke har mulighet til å møte til en time på grunn av sykdom skal han/hun melde fra til kunde minst 24 timer før timen starter.

Personværn

1. Innledning

Fromber er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Personopplysninger som vi lagrer

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passord for min side. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Å administrere medlemskap, kursadministrasjon, påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler er alfanumeriske filer som et nettsted kan lagre på din datamaskin. Når du besøker nettstedet, oppretter en brukerkonto, laster ned et produkt fra oss, lagres det informasjonskapsler på din datamaskin. Det kreves at informasjonskapsler er aktivert i nettleseren din, slik at vi kan identifisere deg som kunde eller gjentatt besøkende, og opprettholde økt informasjonen for innloggede brukere. Vi bruker også informasjonskapslene for å spore brukernes trender og mønster, for bedre å kunne forstå og forbedre nettstedet.

Nettbaserte kurs kan tillate andre firma som leverer innhold til Nettstedet å lagre deres egne informasjonskapsler på din datamaskin. Andre firma sin bruk av informasjonskapsler er underlagt deres egne personvernerklæringer.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Alle selskaper i Fromber-gruppen regnes som en felles enhet, og data kan deles på tvers av disse selskapene.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vær oppmerksom på at passordet ditt tar sikte på å beskytte din brukerkonto. Bruk et unikt og sterkt passord, og logg av etter at du har brukt tjenesten hos Fromber. Selv om vi tar forholdsregler for databeskyttelse, er ingen sikkerhetstiltak helt sikre, og vi garanterer ikke sikkerhet for brukerinformasjon når som helst.

10. Endringer i personvernet.

Vi kan gjøre endringer i personvernet fra tid til annen, så gjerne besøk denne siden regelmessig. Hvis vi foretar endringer som vi mener er vesentlige, vil vi informere deg. Hvis du fortsetter å bruke Fromber etter å ha mottatt de oppdaterte endringene i personvernet, har du gitt uttrykk for at du har akseptert endringene.

Ansvar

Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her.

1. Ansvarsfraskrivelse av garanti

Tjenesten leveres i utgangspunktet «som de er» og «etter tilgjengelighet». Fromber, dets samarbeidspartnere, leverandører, lisensgivere og formidlere fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, inkludert men ikke begrenset til indirekte garantier om salgbarhet, tilpasning til noe bestemt formål og ukrenkelighet. uten begrensning av ovennevnte, gir hverken Fromber eller dets samarbeidspartnere, leverandører, lisensgivere eller formidlere, noen som helst garanti om at (a) tjenesten vil møte dine forventninger, (b) tjenesten vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri, (c) informasjonen som kan innhentes fra tjenesten eller fra publikasjonene vil være korrekt eller pålitelig, eller (d) kvaliteten tjenesten møter dine forventninger. Du er helt og holdent selv ansvarlig for å inneha og opprettholde en sikker internettforbindelse. Fromber er ikke ansvarlig for manglende evner til å laste ned eller få tilgang til innholdet. Materiale som er lastet ned eller på annen måte anskaffet gjennom bruk av tjenesten er på eget ansvar, og du vil selv være ansvarlig for skade på din datamaskin eller tap av data som følge av nedlastning eller bruk av slikt materiale. Råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som du har anskaffet fra Fromber eller gjennom tjenesten utgjør ingen som helst garanti.

2. Ansvarsbegrensning

Så langt det er tillatt av gjeldende lovverk, er verken Fromber eller dets samarbeidspartnere, leverandører lisensgivere, eller formidlere ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller straffbare skader. Så langt det er tillatt av gjeldende lovverk, skal Fromber sitt samlede ansvar for krav som oppstår fra bruk av tjenesten, være begrenset til det som er betalt av deg til Fromber for hele eller deler av tjenesten som er grunnlaget for kravet.

Kontakt

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
kundeservice@fromber.com
Fromber AS
Oscars gate 27, 0352 Oslo

Sist oppdatert 25. mars 2020