Vår historie

Hvorfor vi startet

Da vi gikk på videregående ble vi oppmerksomme på muligheten noen elever hadde til å ta dyr privatundervisning. Etter å ha gått dypere inn i hva som faktisk ble tilbudt, så vi at bedriftene selv satt igjen med store deler av prisen per time. I flere tilfeller tar disse bedriftene opptil 2/3 av det timen koster. I takt med utvikling av ny teknologi ønsket vi å redusere transaksjonskostnaden drastisk. På denne måten kunne vi tilby identisk undervisning til en betydelig redusert pris.

Fromber i dag​

Sammen startet vi Fromber, en digital plattform for privatundervisning som tilbyr billigere, lettere tilgjengelig og større effekt av det du ønsker å lære mer av. På plattformen finner du dyktige talenter innen skolefag, trening og musikk.  Hva med å ta privatundervisning med en norgesmester i løping, lære å spille piano av musikere fra Baratt Due eller å forbedre dine faglige ferdigheter med de beste medelevene vi hadde? Fromber er en plattformen for både de som søker elementære ferdigheter og de som jakter toppen. Med vårt konsept kan du, uavhengig av mål, ta ett skritt frem med en som er ett skritt foran. 

Fromber for fremtiden

Fromber har en visjon om å gjøre privatundervisning tilgjengelig for alle. For å gjøre dette ønsker vi å dyrke en kultur der alle, uavhengig økonomisk kjøpekraft, skal kunne videreformidle det de kan og samtidig finne andre som har kunnskap de selv ønsker. Ved hjelp av ny teknologi skal vi være plattformen som fjerner transaksjonskostnaden og samtidig tjener penger. Samfunnet har både behov for og muligheten til å formidle kunnskapen sin – med Fromber