Bli lærer

Fromber-sertfisering

Alle våre lærere må være frombersertifiserte for å kunne undervise hos oss.

01.

For å bli Fromber-sertifisert må du ha særlig høy kompetanse innenfor et eller flere fag. I praksis betyr dette karakteren 6 eller høyere utdanning.

04.

Alle lærere som får mulighet til å undervise gjennom Fromber sender inn politiattest. For å bli en Fromber-sertifisert lærer må man ha plettfri vandel.

02.

Vi stiller tydelige krav til at alle lærere deler våre Fromber-verdier. Du må ha driv, engasjement og et ønske om å inspirere.

05.

Etter grundig evaluering vil de egnede kandidatene få tilgang til å opprette en lærerprofil og tilby sin kunnskap til andre.

03.

Alle kandidater fyller ut Fromber-skjemaet og sender det inn til oss. Aktuelle søkere kalles deretter inn til et intervju.

06.

Fromber ivaretar og utvikler lærerens kompetanse innen pedagogikk, metodikk og didaktikk for å oppnå best effekt av læring.

01.

For å bli Fromber-sertifisert må du ha særlig høy kompetanse innenfor et eller flere fag. I praksis betyr dette karakteren 6 eller høyere utdanning.

02.

Vi stiller tydelige krav til at alle lærere deler våre Fromber-verdier. Du må ha driv, engasjement og et ønske om å inspirere.

03.

Alle kandidater fyller ut Fromber-skjemaet og sender det inn til oss. Aktuelle søkere kalles deretter inn til et intervju.

04.

Alle lærere som får mulighet til å undervise gjennom Fromber sender inn politiattest. For å bli en Fromber-sertifisert lærer må man ha plettfri vandel.

05.

Etter grundig evaluering vil de egnede kandidatene få tilgang til å opprette en lærerprofil og tilby sin kunnskap til andre.

06.

Fromber ivaretar og utvikler lærerens kompetanse innen pedagogikk, metodikk og didaktikk for å oppnå best effekt av læring.

Fromber-skjema